Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
VEČITI ŠAH
Prva - Turniri - Pretraga - Rejting - Reportaže - Jedi jedi - Link
user:  
pass:
 
  Neregularnost izbornog procesa

Neregularnost izbornog procesa

20.04.2019

Господин Јован Вујасиновић нас је замолио да објавимо његово отворено писмо, што и чинимо...

Neregularnost izbornog procesa i nova izborna Skupština

Poštovani predsedniče Skupštine Šahovskog saveza Beograda, Poštovani članovi, 

kao kandidat za predsednik Šahovskog saveza Beograda i oštećena strana u izbornom procesu, ovim putem vas ponovo obaveštavam o svom stavu da je izborni proces bio neregularan a samim tim i organi izabrani tim putem. Istim putem zahtevam od predsednika Skupštine i ostalih organa Saveza da postupaju po odredbama Statuta koje se odnose na funkcionisanje Saveza i ovakve situacije.

Izborni proces je bio neregularan iz sledećih razloga:

  • Dokumentacija i kandidatura oštećenog kandidata je ispravna i podneta u skladu sa Statutom
  • Privremeni zastupnik Saveza g. Dimitrijević je jasno izašao iz svojih ovlašćenja kada je na veb sajtu istakao odluku da je jedna kandidatura neregularna a druga regularna, čime se jasno svrstao na stranu jednog kandidata.
  • Dokumentacija koju su podneli kandidati nije bila u prostorijama Saveza od 16. do 20. marta, kada ih je u Savez doneo g. Božić koji tada nije imao nikakvu funkciju u Savezu, što potvrđuju i tadašnji predsednik Skupštine g. Nikolić u svom dopisu i oštećeni kandidat. Ne samo da g. Božić nije vlastan da drži dokumentaciju u svom posedu već i nije bilo moguće utvrditi šta su kandidati zaista podneli od dokumentacije do 16. marta.
  • Dokumentacija je stavljena na sajt delimično tek 21. marta

Zbog navedenih propusta, bilo je potrebno poništiti izborni proces i sazvati novu izbornu skupštinu. Sa druge strane, ako se želelo uštedeti vreme ili ubrzati proces, bilo je potrebno zauzeti jednak stav prema oba kandidata, i eventualno prihvatiti obe kandidature i glasati o predsedniku, uz uslov da je oštećeni kandidat saglasan. Sve druge mogućnosti, kao i nastavak procesa koji je doveo do izbora, predstavljaju diskriminisanje oštećenog kandidata. Ovakvo postupanje u krajnjoj liniji otvara put oštećenoj strani ili bilo kojoj drugoj zainteresovanoj strani za tužbu pred nadležnim sudom, o čemu sam iz najbolje namere u nekoliko navrata upozoravao i na samoj sednici Skupštine. Imajući u vidu novu situaciju u Upravnom odboru Šahovskog saveza čiji je broj članova pao ispod 10, odnosno trenutno ih ima devet, u skladu sa članom 28 i članom 44 Statuta ŠSB, predsednik Skupštine Šahovskog saveza Beograda, dužan je da u roku ne kraćem od 30 i ne dužem od 60 dana zakaže novu Skupštinu Šahovskog saveza Beograda na kojoj će biti izabran kompletan Upravni odbor. Kako su pomenute okolnosti nastale 1. aprila, u skladu sa članom 29 Statuta ŠSB, sednica se mora zakazati najkasnije do 1. maja i održati najkasnije 31. maja. Predsednik Skupštine i Skupština su dužni da postupaju u skladu sa Statutom u interesu svih članova. U skladu sa napred iznetim, molim za informaciju kada će biti sazvana Skupština ŠSB. Takođe, ovim putem ulažem zahtev da se na dnevni red zasedanja Skupštine uvrste rasprava i glasanje o regularnosti izbora za predsednika Šahovskog saveza Beograda na sednici održanoj 31 marta 2019 godine.

Molim Vas da mi odgovorite na dopis i obavestite me o odlukama u vezi sa iznetim zahtevom.

S poštovanjem,

Jovan Vujasinović